Laguna de Quilotoa. Foto: @gabyuyu


📷: Gaby Belen Naranjo